.

ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ((سوره مبارکه قمر آیه 17))


 در مورد متلكها چه كنيم؟
پاسخ: دو جور است. یا خودي است يا مغرض و سياسي است. اگر خودي است عفو: «والعافين عن الناس». كظم غيظ: «والكاظمين الغيظ». اگر خودي است «مرّو كراما» با كرامت رد شو و به روي خودت نياور. اگر خودي است: «مرّوا سلاما» با سلامت رد شو. يعني كرامت و عفو و كظم غيظ اگر خودي باشد. و اگر مغرض است: كلوخ انداز را پاداش سنگ است. اگر مغرض است تا مي گويد مومنين سفيه هستند بگو « أَلَا إِنَّهُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ البقرة/13». تا به پيغمبر مي گويد ابتر هستي يعني با يك دختر چراغت خاموش مي شود. پسر كه نداري و دختر هم جزو آدم نيست. بگو: شانئك هو الابتر. الا انهم هم السفهاء. خودشان خُل و صفيه هستند. شانئك هوالابتر. خودش ابتر است. اين خودش يك سؤال است. گاهي هم مي پرسند و گويند كه آقا يك متلكي را به ما گفته اند، چه كنيم؟ بچّه حزب اللهي است مي آيد و مي گويد كه آقا در فاميل به من متلك مي گويند. يك خانمي هست كه مي گويد من به خاطر حجابم، دخترعموها، دختر دائيها، برادرها و بقيه فاميل ها. در عروسي ها نيش مي زنند. اگر خودي هستند عفوشان كن و اگر مغرض هستند... حالا مسئله ديگر اينكه:
سؤال: در مورد متلكها گاهي بايد از خود دفاع كنيم و گاهي هم بايد مردم از ما دفاع كنند و گاهي هم خداوند دفاع مي كند. سه رقم است. در آنجايي كه از خودمان دفاع مي كنيم آيه داريم: مثلاً به پيغمبر مي گفتند: « إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ الأعراف/66» تو خُل هستي. پيغمبر از خودش دفاع مي كرد و مي گفت: «ليس في السفاهه» نه من خُل نيستم. به پيغمبر مي گفتند: « إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ الأعراف/60» تو منحرف هستي. مي فرمود:«لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ الأعراف/61» نه من منحرف نيستم.
4
- دفاع خداوند از پیامبر و مؤمنان
گاهي خدا دفاع مي كند. راجع دفاعي كه خدا انجام مي دهد. مثل اين که مي گفتند كه «انّك لمجنون» پيغمبر تو قطعاً ديوانه هستي، جن زده هستي. خدا دفاع مي كند مي گويد: «و ما انت بنعمه ربك بمجنون»،به لطف خدا ديوانه و جن زده نيست. می گفتند: «لست مرسلا» تو پيغمبر نيستي. خدا دفاع مي كند و مي گويد: «يس والقرآن الحكيم انك لمن المرسل
ين. مي گفتند «لست مرسلا» و خدا مي گفت«انك لمن المرسلين». مي گفتند «لشاعر» پيغمبر شاعر است و شعر مي گويد. آيه نازل شد «و ما علمناه الشعر». نخير ما شعر به پيغمبر ياد نداده ايم. مي گفتند اين كه پيغمبر نيست مثل باقي مردم نان مي خورد و در بازارها راه مي رود «يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ الفرقان/7». خداوند مي گويد همه پيغمبرها «لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ الفرقان/20» يعني يكسری متلكها را خدا جواب مي دهد.
از جمله متلكهايي كه خدا جواب مي دهد اين است كه به پيغمبر گفتند ابتر در جواب خداوند فرمود: «ان شانئك هو الابتر». پس راجع به متلك گاهي آدم بايد خودش دفاع كند، گاهي خدا دفاع مي كند و گاهي هم بايد مردم دفاع كنند. اگر ديدي كه به كسي تهمت مي زنند شما حق نداري كه ساكت بنشيني و بايد بگويي نه آقا اينطور نيست.
5- اراده خداوند، برتر از همه اراده ها
حالا خدا به پيغمبر زهرا داد. الله اكبر كه وقتي كه خدا مي خواهد کاری انجام دهد چه مي كند. نمي شود كه با خد كشتي گرفت. آيه قرآن مي فرمايد كه: «شما خدا را معجز نيستيد يعني اينكه نمي توانيد كه خدا را عاجز كنيد با خدا كشتي نگيريد. زليخا همه درها را بست، كه وقتي كه با يوسف خلوت مي كند هيچ كسي نفهمد و هيچ قصّه اي هم مثل قصه عشق زليخا به يوسف لو نرفت. يعني آنكسي كه مي خواست هيچ كس نفهمد همه دنيا فهميدند. شاه مي گفت يكنفر هم عكس امام خميني را چاپ نكند و هيچ مرجع تقليدي مثل امام خميني عكسش چاپ نشد. شاه مي خواست كه با خدا كشتي بگيرد، خدا اراده كرده بود كه امام خميني را عزيز كند و شاه مي خواست كه امام خميني را ذليل كند و علّت اين هم كه ما براي امام خميني سه تا صلوات مي فرستيم اين است كه شاه مي گفت كه اسمش را هم نبريد و ما مي گوييم به كوري چشم تو ما سه تا صلوات مي فرستيم. معاويه دستور داد كه كسي اسم علي را براي بچه اش نگذارد. امام حسين فرمود كه حالا كه معاويه مي گويد كه اسم علي را نگذاريد من اسم همه بچه هايم را مي گذارم علي. سه تا پسر داشت گفت علي شماره يك علي شماره دو و علي شماره سه. علي اكبر، علي اوسط، علي اصغر. كسي نگويد كه مگر شما امام خميني را بالاتر از پيغمبر مي دانيد كه براي امام خميني سه تا صلوات مي فرستيد و براي پيغمبر يك صلوات؟ كسي نگويد كه امام حسين علي را از پيغمبر جلوتر مي داند. نه امام حسين علي را از پيغمبر بالاتر نمي داند منتهي چون او بخشنامه كرده است كه علي نه، امام حسين مي خواهد بگويد كه علي آره. در مقابل معاويه مي گويد سه تا بچه هايم هم علي هستند وگرنه اگر اين مسئله نبود شايد اسم همه بچه هايش را مي گذاشت محمد. حالا كه او مي گويد كه علي نباشد پس حتماً...
6- علم و عبادت حضرت زهرا سلام الله علیها
حالا اين فاطمه چه كسي است؟ جوهر فاطمه. ببينيد آقا افرادي هستند كه مدرك هم دارند پول هم دارند، زيبايي هم دارند، فاميل هم زياد دارند ولي خودشان جوهر ندارند. حالا فاطمه(سلام الله عليها) يك خانمي بود اصلاً هجده ساله در هجده سالگي چه مي شود كرد؟ فاطمه كتابي دارد به نام مصحف. علوم آينده در اين كتاب بود و وقتي از امام صادق سؤال مي كردند كه در آينده چه مي شود؟ مي گفت بگذاريد من بروم و كتاب مادرم زهرا را ببينم و مي رفت مطالعه مي كرد و مي آمد و مي گفت كه در آينده خبرها اين است. يعني منشأ علمي امامان ما، كتاب حضرت زهرا بود. علم فاطمه مصحف فاطمه، عبادت فاطمه، سوز فاطمه. امام حسن مجتبي فرمود كه از سر شب تا صبح براي ديگران دعا كرد. گفتم مادر جان يك دعايي هم براي خودتان بكنيد. فرمود: اول مردم و بعد خودمان «الجار ثم الدّار». اصلاً شما در تاريخ عروسي را سراغ داريد كه وقتي كه به خانه داماد مي رود در راهي كه به خانه داماد مي رود پيرهن عروسيش را به فقير بدهد؟ يعني در ايثار بيست. اصلاً زن جواني را سراغ داريد كه مثل حضرت زهرا اينهمه جبهه رفته باشد؟ فاطمه در خندق شركت كرد. اصلاً سراغ داريد كه يك دختربچه به پدر رزمنده اش دلداري بدهد؟ به قدري به پيغمبر دلداري مي داد كه پيغمبر مي فرمود: ببينم تو دختر من هستي يا مادر من؟ حرفهايي كه تو مي زني حرف هاي يك مادر است
«انت امّ ابيها». ما هم به بچه خودمان مي گوييم كه قربانت بروم ولي ما از روي عاطفه مي گوييم ولي پيغمبر كه مي گفت: «فداها ابوها» پيغمبر فداي تو بشود. پيغمبر با كسي رودربايستي ندارد. پيغمبر مي گويد: «تبت يدا ابو لهب» خدا به عمويم مرگ بدهد. پيغمبر با كسي رودربايستي ندارد و به عموي خودش مي گويد... ابولهب عموي پيغمبر است. امّا كسي كه به عمويش مي گويد مرگ بر اين عمو. به دخترش مي گويد فداها ابوها. جوهر فاطمه.7- مقایسه حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیها
راجع به مريم خدا مي گويد: «طهرك» مريم خدا تو را تطهير كرده است. تو پاك هستي، معصوم هستي. اما راجع به فاطمه زهرا و اهل بيت مي گويد: «يطهركم تطهيرا» يك تطهيرا هم دارد. اين را مي گويد پاكت كرد و اين را مي گويد پاكتان مي كند چه پاك كردني. آخر يك وقت مي گويي رفتم عروسي و يك وقت مي گويي رفتم عروسي چه عروسيي. اين تطهيرا يعني چه تطهيري. حضرت مريم طهرك دارد. ولي براي حضرت زهرا مي گويد:
«يطهركم تطهيرا» اين تطهيرا يعني يك طهارت وي‍‍‍ژه.
راجع به مريم مي گويد گذشته، چون طهرك فعل ماضي مي باشد. طهرك يعني در گذشته تو را پاك كرد. اما راجع به اهل بيت فعل مضارع است. فعل مضارع براي آينده است. يعني در طول تاريخ شما معصوم هستيد در نتيجه پيداست كه هميشه يك نفر از اهل بيت در طول تاريخ هستند چون اگر اهل بيت در طول تاريخ نباشند، اين صفت و اين لغت لغو مي شود. مي گويد در طول تاريخ اهل بيت معصوم هستند. پيداست الآن هم يك نفر از اهل بيت مثل حضرت مهدي باشد كه يطهركم شامل او هم بشود. گرفته ايد كه چه مي گويم؟ طهرك فعل ماضي است يعني مريم در گذشته پاك شد، خلاص. اما راجع به اهل بيت مي گويد: «يطهركم» در طول تاريخ شما معصوم هستيد. پيداست در طول تاريخ يك نفر از اهل بيت بايد وجود داشته باشد. اين روايت را سنّي و شيعه گفته اند: پيغمبر، نه يكي و دو بار و ده بار يا بيست بار. بارها و بارها پيغمبر فرمود: من مي روم قرآن و اهل بيتم را نزد شما مي گذارم اين دو تا هرگز «لن يفترقا» لن يعني هرگز. هرگز بين قرآن و اهل بيت جدايي نيست. خوب الآن اگر امام زمان نباشد پس معلوم مي شود كه قرآن از اهل بيت جدا شد يعني تا قرآن هست بايد يك نفر از اهل بيت باشد و او امام زمان(عج) است. سنّي گفته است شيعه هم گفته است. ده ها حديث داريم كه حضرت فرمود: من از دنيا مي روم قرآن و اهل بيت از هم جدا نمي شوند. از هم جدا نمي شوند يعني هميشه تا زماني كه قرآن روي كره زمين هست، بايد يك نفر از اهل بيت هم روي كره زمين باشد. فاطمه زهرا. مريم مادر يك عيسي شد و فاطمه زهرا مادر يازده عيسي شد. حضرت مهدي عليه السلام مي فرمايد: الگوي من زهرا است. حديث داريم: امام زمان فرمود الگوي من مادرم زهرا است. زهرا زني بود كه امام حسين در روز عاشورا به او افتخار كرد. فرمود مادرم زهرا است. به من مي گوييد با يزيد بيعت كنم؟ مي دانيد من چه كسي هستم؟ مادرم زهرا است. امام زين العابدين در مسجد شام كه خطبه مي خواند. فرمود: «انا ابن فاطمه» مادرم زهرا است. يعني زني بود كه امامان معصوم ما. امام صادق علمش را از زهرا مي گرفت در كتاب مصحف. و امامان ما افتخار مي كردند به مادرشان و حضرت مهدي فرمود الگوي من او است. ببينيد مسئله شهادت اينها. گاهي وقتها ممكن است آدم خيلي هم كاري نكند اما جوهر كار را دارد و خدا به خاطر جوهر سفارش مي كند. حالا در اينجا يك چيز نويي مي خواهم بگويم. يك صلوات بفرستيد:
(اللهم صل علي محمد و آل محمد). آمادگي باشد كافيست. افرادي هستند كه آماده هستند ولو كاري هم پيش نيايد اما آدم فرضي هستند و نسبت به دستور آماده هستند. دنيا مي خواهد كه ارتش آن آماده باشد، نمي خواهد كه ارتش آن دائماً تيراندازي كند. دنيا به ارتشي مي گويد: ارتش خوب، كه هر لحظه كه اراده كند، سرباز آماده بشود، اين آمادگي مهم است. ما آنقدر آدمها داريم كه چقدر سواد دارند ولي آماده نيست. چقدر پول دارد ولي آماده نيست. آمادگي مهم است. خداوند به ابراهيم گفت تا پيري بچه دار نشدي، حضرت ابراهيم تا پيري بچه دار نشد حالا كه اسماعيل را خداوند به او داده است حالا در سن 10 يا 13 سالگي مي گويد او را بكش. مي گويد: چشم. چاقو را مي گذارد روي گردن اسماعيل خدا مي گويد: بردار مي خواستم ببينم كه آماده هستي يا خير. چون آماده بودي خدا تعريف او را مي كند. آمادگي. حضرت علي در جاي پيغمبر خوابيد و كشته نشد اما خدا تعريف او را مي كند چون كشته نشد ولي آماده شهادت بود. اين آمادگي خيلي مهم است. در قرآن داريم كه بعضي از رزمنده ها به جبهه مي رفتند ولي سالم برمي گشتند. «فانقلبوا برحمه لم يمسسه سوء» اينها سالم برمي گشتند. ولي ارزش دارند ولو شهيد نشدند ولي آماده شهادت بودند. ما بايد آماده باشيم. آن چيزي كه مهم است آمادگي است، يك افرادي هستند كه آماده خدمت به مردم هستند ولي عمرشان كوتاه است. حضرت زهرا هجده سال داشتند. اما هم به آن مقدار كه توانست بچه هايش را تربيت كرد و هم جوهره و استعداد و آمادگي و... خدايا ايماني به ما بده كه هر چيزي كه تو دوست داري ما آماده انجام آن باشيم (الهي آمين). تقوايي به ما بده كه هر چيزي را كه دوست نداري آماده پرهيز از آن باشيم (الهي آمين). خدايا در مقابل نيشها اگر خودي هستند توفيق كظم و عفو و كرامت و سلامت به ما مرحمت بفرما (الهي آمين). دشمنان مغرض ما كه با طراحي و دلار و امثال كاريكاتورها و سلمان رشدي ها، دشمنان سياسي و مغرض ما كه براي شكستن ما فعاليت مي كنند خدايا با دست مؤمنين و مؤمنات روز به روز رسواتر بفرما (الهي آمين). خدايا بين ما و اهل بيت كمتر از آني جدايي نيانداز (الهي آمين).والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 2:22 توسط صفا| |